Hội khuyến học thị trấn tổ chức đại hội đại biểu hội khuyến học nhiệm kỳ IV (2015-2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Ngày 31/3/2021, Hội Khuyến học thị trấn Vĩnh Thuận tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học nhiệm kỳ IV (2015-2021) và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2021-2025).

Qua 5 năm thực hiện, được sự hưởng ứng tích cực của các gia đình, cộng đồng, cơ quan, đơn vị và nhân dân, phong trào khuyến học có sự phát triển nâng lên về số lượng và chất lượng, nhiều tổ chức và cá nhân xem việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời là trách nhiệm, bổn phận của mỗi công dân. Sau 5 năm có 1.487 hộ được công nhận gia đình học tập; có 5 /5 đơn vị đạt đơn vị học tập, phát triển mới được 315 hội viên nâng tổng số đến nay trên địa bàn có 2.896 hội viên; thành lập được mô hình câu lạc bộ học tập đã mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào thi đua học tốt trong học sinh, được sự đồng tình cao của phụ huynh học sinh.

Hàng năm, Hội luôn nhận được sự ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn để xây dựng quỹ khuyến học nhằm tài trợ cho các hoạt động giáo dục đào tạo, khuyến khíc dạy tốt, học tốt, trợ giúp học sinh nghèo vượt khó và học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập. Nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học xã đã vận động Quỹ khuyến học được hơn 2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được Hội cấp Học bổng 144 suất, hỗ trợ học sinh nghèo 14.217 suất, khen học sinh học giỏi 4.752 suất, hỗ trợ bàn ghế cho trường học và các hoạt động khác cho các trường trên địa bàn.

Trung tâm học tập cộng đồng đã từng bước hoạt động đi vào trọng tâm. Hàng năm đều có khảo sát nhu cầu học tập của người dân qua đó liên kết, phối hợp các ngành mở các lớp chuyển giao khoa học công nghệ, dạy nghề phục vụ xóa đói giảm nghèo. Nhiệm kỳ đã mở được 31 lớp với hơn 1.000 lượt người tham dự.

Nhiệm kỳ (2021-2025), Hội khuyến học thị trấn tiếp tục phấn đấu 100% cán bộ hội được tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ công tác hội để nâng cao nhận thức, kỹ năng hoạt động Hội; Tiếp tục triển khai thực hiện nâng chất lượng các Mô hình học tập; phát triển mới 2.400 “Gia đình học tập”; 05 “Dòng họ học tập”; duy trì 05 “Đơn vị học tập”. Chỉ đạo các Chi hội tích cực bằng nhiều hình thức vận động quỹ khuyến học để kịp thời hỗ trợ khuyến khích, động viên, khen thưởng học sinh nghèo vượt khó học giỏi, khen thưởng giáo viên dạy giỏi, các cá nhân có thành tích cao trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Đại hội cũng bầu ra Ban chấp hành khóa V, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội khuyến học huyện.

Diễm Trang