Hội Khuyến học xã Vĩnh Bình Bắc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2021-2025)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vào ngày 23/3/2021, Hội Khuyến học xã Vĩnh Bình Bắc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2025. Đây là đơn vị thứ hai tiến hành đại hội hoàn thành trong tháng 3/2021 theo Kế hoạch chỉ đạo của Huyện hội.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Thượng Ngươn Phó chủ tịch Hội Khuyến học huyện; bà Nguyễn Thị Bé Sáu, Đảng ủy viên – Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình Bắc.

Tham dự Đại hội có 60 đại biểu, gồm 51 đại biểu đại diện các chi, tổ hội trong xã, các đồng chí trong lãnh đạo ban ngành, đoàn thể xã Vĩnh Bình Bắc.

Nhiệm kỳ qua, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của các ban ngành, đoàn thể và nhân dân về vị trí, vai trò của Hội Khuyến học trong xã hội, tạo thuận lợi cho phong trào khuyến học phát triển.

Hội Khuyến học xã Vĩnh Bình Bắc đã có bước phát triển rõ nét. Đầu nhiệm kỳ mới có 1.422 hội viên, đến nay đã có 3.290 hội viên/14.870 khẩu chiếm hơn 22,12% dân số, vượt chỉ tiêu huyện giao hơn 2,62%. Tính trung bình nhiệm kỳ qua, mỗi năm Hội phát triển thêm 373 hội viên. Nếu lúc mới thành lập chỉ có vài chi Hội, thì nay tổ chức Hội đã phát triển rộng khắp 100% ấp, trường học và tổ nhân dân tự quản, sự phát triển khá nhanh và rộng khắp của tổ chức Hội chứng tỏ nhân dân trong xã rất quan tâm đến việc học tập của con em, do đó đã hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Đảng.

Việc duy trì và tiếp tục củng cố hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng đã mở ra một hình thức học tập linh hoạt cho nhân dân trong xã, vừa bồi dưỡng kiến thức vừa hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp góp phần phát triển sản xuất, tổ chức cuộc sống văn minh lành mạnh. Phong trào xây dựng Gia đình học tập từ đầu nhiệm kỳ mới có 2.264 gia đình được công nhận danh hiệu, nay đã công nhận được 2.920 hộ, đạt hơn 69,34% số hộ trong xã, với sự cố gắng của BCĐ xây dựng xã hội học tập, xã đã công nhận được 01 Dòng họ học tập, đạt 7,69% so toàn huyện (toàn huyện công nhận 13 DH).

Quỹ khuyến học cũng có bước phát triển tốt, đã tạo được nguồn kinh phí động viên những học sinh hiếu học, giúp học sinh gia đình gặp khó khăn trong học tập; trong nhiệm kỳ qua tổng số tiền và hiện vật xã vận động được hơn 1.599.250.000 đồng, đã góp phần chăm lo tốt hơn cho các cháu học sinh nghèo và công tác phát triển giáo dục địa phương.

Những kết quả đạt được của Hội Khuyến học xã, đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã. Đại hội đã biểu quyết thông qua chỉ tiêu công tác Hội nhiệm kỳ V (2021-2025) và bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2021-2025 17 vị, bầu 09 đại biểu đại diện cán bộ, hội viên tiêu biểu xuất sắc đi dự Đại hội Khuyến học cấp huyện vào tháng 6/2021.

Ban chấp hành Hội khuyến học khóa mới ra mắt đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thượng Ngươn Phó chủ tịch Hội Khuyến học huyện ghi nhận và biểu dương những thành tựu đạt được 5 năm qua của Hội Khuyến học xã Vĩnh Bình Bắc trong công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong xã tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Khuyến học, và đề nghị đơn vị phát huy hơn nữa thành tích đạt được trong những năm tiếp theo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ V (2021-2025) của Hội./.

                                                                                                     NTN

Hội Khuyến học huyện VT