Kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật phòng chống dịch bệnh covid-19 tuần 2

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ban Tuyên Giáo Huyện Vĩnh Thuận tiếp tục phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật phòng, chống dịch bệnh CoViD-19” tuần thứ 3. THAM GIA CUỘC THI TUẦN 3

____________________________________________________________________________________

Ban tổ chức chúc mừng các bạn sau đây đạt giải thưởng tuần 2