Hội Khuyến học các xã tổng kết hoạt động Hội năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 07/01/2021, tại Hội trường xã Vĩnh Bình Bắc, Hội Khuyến học xã tổ chức hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) tng kết hoạt động năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Thượng Ngươn Phó chủ tịch Hội Khuyến học huyện, ông Hồ Văn Minh, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình Bắc.     

Trong năm, Hội Khuyến học xã đã thực hiện tốt 3 chỉ tiêu công tác trọng tâm: Tuyên truyền Kết luận số 49 của Ban Bí thư Trung ương, các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến hội viên và nhân dân được 36 cuộc, có 1.864 lượt người dự. Phát triển 484 hội viên, nâng tổng số lên 3.290 hội viên, đạt 21,52% dân số. Vận động Quỹ khuyến học hơn 460 triệu đồng, đạt 100,35% kế hoạch huyện giao. Cấp học bổng 18 suất, hỗ trợ HS nghèo 1.674 suất, khen thưởng học sinh 720 suất, khen thưởng giáo viên 145 suất. Xây dựng các mô hình học tập, năm 2020 công nhận 2.920 “Gia đình học tập”, đạt 69,96% số hộ; 01 “Dòng họ học tập”; 9/9 “Cộng đồng học tập” ấp; 6/8 “Đơn vị học tập”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thượng Ngươn, Phó Chủ tịch HKH huyện đánh giá cao những nỗ lực của BCH Hội Khuyến học xã trong năm 2020, trong đó nổi bật là Tổ chức thành công Đại hội biểu dương, kết hợp tổng kết 5 năm thực hiện đại trà Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và vận động Quỹ khuyến học đạt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Về nhiệm vụ công tác năm 2021, HKH xã cần tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) và Quyết định 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung triển khai thực hiện tốt công tác thí điểm mô hình “Công dân học tập”, và Đại hội khuyến học nhiệm kỳ 2021-2025 đúng tiến độ theo chỉ đạo của Hội Khuyến học huyện; quan tâm nâng chất lượng hội viên, vận động Quỹ khuyến học đạt chỉ tiêu kế hoạch để kịp thời hỗ trợ cho học sinh nghèo đầu năm học 2021-2022.

Được biết trước đó, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện hội, từ ngày 18 đến ngày 31/12/2020 đã có 4 đơn vị tổ chức hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021 như sau:

  1. Hội Khuyến học xã Phong Đông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 vào Chiều ngày 18/12/2020.

Hội Khuyến học xã Vĩnh Thuận khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong năm 2020

Hội Khuyến học xã Vĩnh Bình Nam và xã Vĩnh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết vào chiều ngày 25/12/2020.

Hội Khuyến học xã Vĩnh Phong tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 vào chiều ngày 31/12/2020.

Nhìn chung, các xã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, nổi bật và dẫn đầu phong trào là Hội Khuyến học xã Vĩnh Thuận, đơn vị có thành tích toàn diện hoàn thành xuất sắc cả 6 nội dung công tác được Huyện hội giao, năm 2020 HKH xã Vĩnh Thuận được xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Trong quý I-2021, các đơn vị tập trung chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2025, Huyện hội đã nhất trí chọn HKH xã Vĩnh Thuận làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại tổ chức dứt điểm vào tháng 3/2021.

Bài và ảnh: NTN

HKH huyện Vĩnh Thuận