Kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật phòng chống dịch bệnh covid-19 tuần 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ban Tuyên Giáo Huyện Vĩnh Thuận tiếp tục phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật phòng, chống dịch bệnh CoViD-19” tuần thứ 2. Tuần thứ 2, từ 0h ngày 5/7/2021 đến 16h thứ 6, ngày 9/7/2021. Trân trọng kính mời các đồng chí tham gia! THAM GIA CUỘC THI

Ban tổ chức chúc mừng các bạn sau đây đạt giải thưởng tuần 1.