Khung kế hoạch thời gian và Văn bản chỉ đạo hoạt động đầu năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 23/7 năm 2018, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Ngày tựu trường đối với giáo dục THCS, THPT là ngày 06/8/2018; Giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non tựu trường ngày 13/8/2018; giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 20/8/2018.

Chi tiết tại văn bản đính kèm.

Công văn hướng dẫn thu bảo hiểm y tế năm học 2018-2019:

Công văn 597/BHYT-QLT

Công văn 607/BHYT-QLT

Công văn 99/UBND-BHXH

Công văn về thu Học phí năm học 2018-2019

Nghị quyết 166/2018/NQ-HĐND

Công văn 71/PGĐT-TC Văn bản về chỉ đạo năm học 2018-2019

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

Giấy mời Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

Thực hiện một số hoạt động đầu năm học 2018-2019

Thông báo số 47/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ và kỹ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018)

Thông báo số 48/TB-UBND về việc phân công cán bộ chỉ đạo khai giảng năm học 2018-2019