Thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp tết trung thu năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thư của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp tết trung thu năm 2019.