Vận động hơn 2 tỷ đồng cho năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của các cấp quản lý giáo dục. Phòng GD và ĐT huyện Vĩnh Thuận đã chỉ đạo các trường trên địa bàn huyện thực hiện đúng khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên quy định tại quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Lớp 1 tựu trường từ ngày 22/8/2022, các lớp khác tựu trường ngày 29/8/2022. Phòng GD và ĐT chỉ đạo các trường bằng các văn bản cụ thể hoá văn bản chỉ đạo năm học mới của Sở GDĐT và các văn bản về vận động tăng cường tiêm vắcxin Covid-19, chủ động phòng chống dịch bệnh.

Học sinh trường TH&THCS Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận dự khai giảng năm học 2022-2023

Phòng GD và ĐT quản lý 30 trường công lập, không có trường ngoài công lập; tổng số học sinh huy động ra lớp 14.023 em, so với kế hoạch đạt 100,29% (14.023/13.972); số lớp 503, so với kế hoạch đạt 98,6%. So với tháng 9 năm học 2021-2022, số học sinh tăng 152 em, số lớp giảm 20 lớp. Trong đó: Bậc học mầm non: 8 trường mẫu giáo, 19 điểm trường lẻ; 74 lớp mẫu giáo, 01 lớp nhà trẻ so với kế hoạch đạt 98,68% (75/76 lớp); học sinh mẫu giáo 1.815 so với kế hoạch của từng trường đạt 91,80% (1815/1977). Tiểu học: 12 trường, 20 điểm trường, giảm 3 điểm so với năm học 2021-2022; 312 lớp, so với kế hoạch đạt  101,29% (312/308), số lớp học 2 buổi/ngày 284 lớp; học sinh ra lớp 8.124 em, đạt 102% (8.124/7.964), học sinh được học 2 buổi/ngày 6.841 em. Học sinh tuyển mới vào 1.572 em, 6 tuổi vào lớp 1 là 1.278 em. Trung học cơ sở: 04 trường, 03 điểm trường; 116 lớp, so với kế hoạch đạt  100%; học sinh ra lớp 4.065 em, đạt 101% (4.065/4.006). Học sinh tuyển mới 1.198 em. Trường Tiểu học và THCS: 06 trường, số lớp, số điểm trường và số học sinh được tính chung trong bậc học Tiểu học và Trung học cơ sở đã báo ở trên. Tổng số phòng học 451 phòng (mẫu giáo: 61, tiểu học 289, THCS 101), số chỗ ngồi đảm bảo, không thiếu.

Ông Mai Văn Hùng, hiệu trưởng trường TH&THCS Phong Đông, đại diện nhà trường nhận quà tài trợ

Huy động nguồn lực thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục từ đầu năm 2022 đến ngày khai giảng tổng số tiền huy động: hơn 2 tỷ 400 triệu đồng, trong đó gồm: tu sửa công trình; 109 chiếc xe đạp; 01 máy tính; 93 suất học bổng; tiền mặt 49 triệu đồng; Hiến 4.288 mét vuông đất.

                   Diễm Trang