Các trường tích cực hưởng ứng Ngày sách Việt Nam

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2021, các trường phổ thông trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận đã có nhiều hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam.

Tổ chức hoạt động trưng bày, giới thiệu sách  tại trường TH-THCS Phong Đông

Các hoạt động nhằm hưởng ứng ngày sách Việt Nam rất đa dạng, thu hút được học sinh tham gia như: Các hoạt động tuyên truyền về ngày sách với hình thức treo băng rol, khẩu hiệu; phát động tới học sinh, giáo viên về lợi ích của đọc sách với các hình thức như: tổ chức trưng bày sách, tổ chức giới thiệu sách, tổ chức cho học sinh tham quan thư viện, hướng dẫn học sinh tìm kiếm thông tin, ebook trên mạng internet, ….

Học sinh trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 trong giờ tự đọc với nguồn sách báo được cấp miễn phí

Với các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam đã góp phần tạo thói quen đọc sách học sinh, đưa sách đến gần các em học sinh hơn, phát huy hơn nữa văn hóa đọc trong nhà trường.

Phát huy văn hóa đọc trong nhà trường với sự tham gia của cả giáo viên và học sinh

N.T.H