Từ 0 giờ ngày 19/7, Kiên Giang thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 16/TTg-CP

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ 0 giờ ngày 19/7, toàn tỉnh Kiên Giang sẽ thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1777/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị  số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

THÔNG BÁO CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 HUYỆN VĨNH THUẬN