1043/SNV-TCCCVC

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 1043/SNV-TCCCVC
Ngày ban hành 04/09/2019
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Về việc xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và Danh sách quy hoạch đào tạo sau đại học cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Xem văn bản Xem Online
Tải về