1579/SNV-TCCCVC

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 1579/SNV-TCCCVC
Ngày ban hành 27/12/2019
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Văn bản của Sở Nội vụ Kiên Giang gửi UBND các huyện về việc gợi ý nội dung chuẩn bị kế hoạch sắp xếp trường, lớp và bố trí biên chế sự nghiệp giáo dục thuộc các huyện và thành phố.
Xem văn bản Xem Online
Tải về