HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÁN BỘ HỘI NĂM 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

                 Ngày 27 tháng 9 năm 2017, Hội Khuyến học huyện phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho 86 cán bộ Hội Khuyến học cơ sở là chủ tịch Hội Khuyến học xã, thị trấn, cán bộ chi hội ấp, khu phố và các chi hội 36 trường học trong huyện.

                Đến dự khai mạc lớp tập huấn có ông Lê Văn Thành, Ủy viên thường vụ-Chánh Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh, ông Nguyễn Phú Lợi, Ủy viên BCH Tỉnh hội-Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, ông Nguyễn Thượng Ngươn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện và ông Võ Thanh Liêm, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo.

1. ThS Lê Văn Thành

Ông Lê Văn Thành, Ủy viên thường vụ-Chánh Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh

                Qua tập huấn, cán bộ hội cơ sở được tiếp thu, quán triệt 5 chuyên đề: Hướng dẫn thực hiện Thông tư 44/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã. Hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức đánh giá công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã. Hướng dẫn thu thập minh chứng và cho điểm 15 tiêu chí đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã. Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng chuyên đề và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức Hội Khuyến học và Nâng cao hiệu quả hoạt động các Trung tâm Học tập cộng đồng trong việc xây dựng xã hội học tập.

3. Toàn cảnh lớp học

2. Học viên dự tập huấn

                Ngoài ra các học viên còn được tiếp thu Quy định về thi đua khen thưởng của Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ V (2016-2021) và Quy định thi đua-khen thưởng Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ III (2016-2020).

                Các chuyên đề nêu trên được ông Lê Văn Thành, Thạc sĩ-Chánh Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh và ông Võ Thanh Liêm, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn. Đây là công tác thường kỳ của Hội nhằm mục đích bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ Hội cấp cơ sở để từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả công tác Hội trong công tác xây dựng xã hội học tập; áp dụng đánh giá, công nhận các danh hiệu học tập và đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã cuối năm 2017./.

Bài và ảnh: Thượng Ngươn