Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
45/BC-UBND 19/06/2017 Báo cáo, UBND huyện Vĩnh Thuận Báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2020.
128/BC-UBND 08/06/2017 Báo cáo, Báo cáo tình hình phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Kiên Giang
25/BC-PGDĐT 20/05/2017 Báo cáo, Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018
15/BC-PGDĐT 13/04/2017 Báo cáo, Báo cáo cuộc thi tìm hiểu về Biển đảo Việt Nam năm 2017
1202/BC-SGD&ĐT 03/08/2016 Báo cáo, Báo cáo Tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của sở GD&ĐT Kiên Giang
cv 17/08/2015 Báo cáo, Báo cáo công tác tháng 8 và kế hoạch tháng 9 năm 2015 của phòng GD&ĐT vĩnh Thuận
1072/BC-SGDĐT 20/07/2015 Báo cáo, Tình hình thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011-2015 và nhu cầu tối thiểu để đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
01/BC-PGD&ĐT 06/01/2015 Báo cáo, Báo cáo sơ kết học kỳ I và nhiệm vụ học kỳ II năm học 2014-2015