Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1738/CT-UBND 18/08/2017 Chỉ thị, Chỉ thị của UBND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018
2699/CT-BGDĐT 08/08/2017 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của nghành giáo dục
1825/CT-UBND 26/08/2015 Chỉ thị, Chỉ thị của UBND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 tỉnh Kiên Giang