Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
12/CT-UBND 19/08/2019 Chỉ thị, Chỉ thi của UBND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020
2268/CT-BGDĐT 08/08/2019 Chỉ thị, Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục
993/CT-BGDĐT 12/04/2019 Chỉ thị, Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục
138/CT-BGDĐT 18/01/2019 Chỉ thị, Chấn chỉnh trình trạng lạm dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường
2919/CT-BGDĐT 10/08/2018 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019
1737/CT-BGDĐT 07/05/2018 Chỉ thị, Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo
1737/CT-BGDĐT 07/05/2018 Chỉ thị, Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo
1738/CT-UBND 18/08/2017 Chỉ thị, Chỉ thị của UBND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018
2699/CT-BGDĐT 08/08/2017 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của nghành giáo dục
505/CT-BGDĐT 02/02/2017 Chỉ thị, Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục
27/CT-TTg 08/09/2016 Chỉ thị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
05-CT/TW 15/05/2016 Chỉ thị, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII
Trang 1 / 212»