Lịch thi IOE và Violympic năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để chuẩn bị cho kỳ thi Violympic năm học mới 2019 – 2020, Ban tổ chức xin thông báo:

+ Ngày 29/08/2019 – 09/09/2019, BTC sẽ tạm dừng chức năng thi tự do và hệ thống sẽ tự động nâng khối lớp cho toàn bộ các em học sinh đăng ký tài khoản trong hệ thống Violympic trước ngày 01/05/2019. Các em đăng ký tài khoản từ ngày 01/05/2019 trở đi sẽ được BTC giữ nguyên khối lớp như đã đăng ký.
+ Trong thời gian này BTC đề nghị các em học sinh sửa đổi thông tin đúng (họ-tên, ngày-tháng-năm sinh, lớp, trường, quận/huyện) với năm học 2019 – 2020.

Lịch thi năm học 2019 – 2020 dự kiến như sau: