Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1235/QĐ-BGDĐT 30/03/2018 Quyết định, Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đề án “phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”
38/QĐ-PGDĐT 28/03/2018 Quyết định, Quyết định của Phòng GD&ĐT về việc công nhận thành tích và khen thưởng vận động viên tham dự Hội khỏe phù đổng huyện Vĩnh Thuận lần thứ XVII năm học 2017-2018
221/QĐ-UBND 18/01/2018 Quyết định, Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏe phù đổng huyện Vĩnh Thuận lần thứ XVII năm học 2017-2018
220/QĐ-UBND 08/01/2018 Quyết định, Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội khỏe Phù đổng huyện Vĩnh Thuận lần thứ XVII năm học 2017-2018
50/2017/QĐ-TTg 31/12/2017 Quyết định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
3859/QĐ-UBND 18/12/2017 Quyết định, Quyết định và Kế hoạch kiểm tra xét công nhận PCGD-XMC năm 2017
1398/QĐ-SGDĐT 06/12/2017 Quyết định, Quyết định đoàn kiểm tra chuyên môn công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2017
1954/QĐ-UBND 18/09/2017 Quyết định, Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang về việc khen thưởng thành tích xuất sắc phong trào thi đua năm học 2016-2017
196/QĐ-PGDDT 06/09/2017 Quyết định, Quyết định về việc Khen thưởng học sinh đạt giải trong Hội thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2017-2018
1828/QĐ-UBND 31/08/2017 Quyết định, Quyết định của UBND tỉnh Kiên GIang về việc tặng Bằng khen của UBND tỉnh
27/2017/QĐ-UBND 28/07/2017 Quyết định, Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
26/2017/QĐ-UBND 28/07/2017 Quyết định, Ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Trang 2 / 7«12345»...Cuối »