Tài liệu Môn Hóa Học THCS

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Tài liệu Môn Hóa Học THCS
Loại tài nguyên Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin Hoa-Hoc_THCS.pdf
Loại tập tin application/pdf
Dung lượng 11.85 MB
Ngày chia sẻ 30/03/2018
Lượt xem 61
Lượt tải 1
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Kiểm tra, đánh giá quá trình dạy học Môn Hóa Học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trường trung học cơ sở.