Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 03 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019.

Số lượng cần tuyển đợt này là 46 người, thuộc các chức danh nghề nghiệp:

  • Giáo viên mầm non hạng IV tuyển 38 người.
  • Giáo viên tiểu học hạng IV tuyển 03 người.
  • Giáo viên trung học cơ sở hạng III tuyển 04 người.
  • Chức danh nghề nghiệp thư viện tuyển 01 người.

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày đăng Thông báo.

Tải Thông báo tại đây.

Tải Bảng nhu cầu tuyển dụng viên chức tại đây.

Tải Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây.