Hội Khuyến học xã Vĩnh Thuận một năm khởi đầu tốt cho nhiệm kỳ V (2021-2025)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm 2021, trong tình hình dịch bệnh Covd-19 có chiều hướng bùng phát Hội Khuyến học xã Vĩnh Thuận đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2025 vào ngày 17/3. Đây là đơn vị được huyện chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các xã, thị trấn còn lại tiến hành đại hội hoàn thành trong quý I.

Sau một nhiệm kỳ 5 năm, Ban chấp hành Hội đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức tốt phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương; góp phần nâng cao nhận thức của các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân về vị trí, vai trò của Hội Khuyến học trong xã hội. Một nhiệm kỳ với những thành tựu nhiều mặt của phong trào; Hội Khuyến học xã Vĩnh Thuận được đánh giá là đơn vị có thành tích toàn diện của huyện, 5 năm liền được Hội Khuyến học và UBND tỉnh khen thưởng.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của đại hội

Hội Khuyến học xã Vĩnh Thuận đã có bước trưởng thành rõ rệt. Năm 2015, toàn xã mới có 1.056 hội viên, đến cuối năm 2020 đã có 3.153 hội viên/12.068 khẩu chiếm hơn 26,12% dân số, vượt chỉ tiêu huyện giao hơn 7%. Nếu lúc mới thành lập chỉ có vài chi Hội, chưa được 100 hội viên thì nay tổ chức Hội đã phát triển rộng khắp 100% ấp, trường học và tổ nhân dân tự quản. Sự phát triển khá nhanh của tổ chức Hội chứng tỏ Nhân dân trong xã rất quan tâm đến việc học tập của con em, nhiệt tình ủng hộ phong trào; do đó đã hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Đảng.

Ban chấp hành Hội Khuyến học xã Vĩnh Thuận ra mắt và nhận nhiệm vụ

Năm 2021, năm thứ nhất của nhiệm kỳ mới, Hội Khuyến học xã sau đại hội BCH có sự thay đổi nhân sự chủ chốt; đồng chí Phạm Thị Khoản chủ tịch nhiệm kỳ 2015-2020 do sức khỏe yếu không tái cử, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Thuận mới nghỉ hưu được Đảng ủy, UBND xã giới thiệu và được Đại hội bầu làm chủ tịch nhiệm kỳ mới. Đây là một năm khó khăn chung của cả huyện vì dịch bệnh Covd-19, HKH xã lại khó khăn thêm vì thay nhân sự đứng đầu.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã và sự chỉ đạo về chuyên môn của Hội Khuyến học huyện, sự ủng hộ của ban ngành, đoàn thể và Nhân dân trong xã, Hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Cụ thể:

– Phát triển thêm 189 hội viên, nâng số hội viên lên 3.342, đạt 27,7% dân số.

– Phong trào xây dựng các Mô hình học tập tiếp tục được quan tâm, cuối năm đã công nhận được 2.642 hộ, đạt hơn 81,49% số hộ trong xã, tiếp tục công nhận 9/11 Dòng họ học tập, 9/9 ấp đạt Cộng đồng học tập và 5/6 đơn vị đạt Đơn vị học tập, tỷ lệ 83,3%.

– Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có thời gian dài phải thực hiện giãn cách nhưng toàn xã đã vận động Quỹ khuyến học được 368.069.000 đồng (cả hiện vật), đạt 101,7% kế hoạch huyện giao, đã tạo được nguồn kinh phí động viên 183 học sinh học giỏi, trợ giúp 2.423 học sinh gia đình gặp khó khăn trong học tập; khen thưởng 1.029 học sinh và 5 giáo viên, góp phần chăm lo tốt hơn cho công tác phát triển giáo dục địa phương.

– Phối hợp Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ tổ chức khảo sát nhu cầu học tập của người lớn để động viên cán bộ, Nhân dân hưởng ứng phong trào “Học tập suốt đời” để phấn đấu trở thành “Công dân học tập” được 09 cuộc với 1.678 lượt người; mở được 3 lớp với 160 người tham gia học theo phương châm “Cần gì, dạy đó”.

Năm 2021, năm thứ nhất của nhiệm kỳ 2021-2025, nhiệm kỳ tổ chức Hội Khuyến học cấp xã phải triển khai thực hiện tốt Kết luận số 49 của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định 489 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó việc tiếp tục thực hiện các Mô hình học tập theo Quyết định số 448 của Trung ương Hội, Thông tư số 22 của Bộ GD&ĐT Hội còn phải xây dựng Mô hình mới “Công dân học tập” theo kế hoạch chỉ đạo của Hội cấp trên, một trách nhiệm nặng nề, nếu không nỗ lực phấn đấu, không tranh thủ tốt sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ đồng tình của các ngành, đoàn thể và Nhân dân sẽ khó thành công. Nhưng chúng ta tin tưởng rằng, với tinh thần quyết tâm của Ban chấp hành Hội Khuyến học xã Vĩnh Thuận, của toàn thể Đảng bộ và Nhân dân xã Vĩnh Thuận anh hùng, năm 2022 phong trào Khuyến học xã Vĩnh Thuận sẽ có những thắng lợi cao hơn năm 2021./.

                                                                                                     Thượng Ngươn

Hội Khuyến học huyện VT