Thầy Trần Văn Út Em gương sáng trường xưa

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nói về thầy Trần Văn Út Em thầy Nguyễn Phước Thủy, Hiệu trưởng trường Tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Bình Nam chia sẻ: “Thầy Út Em có phẩm chất đạo đức nhà giáo tốt, lối sống lành mạnh, hòa đồng với đồng nghiệp, thể hiện tinh thần đoàn kết, luôn quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác chuyên môn và các mảng công tác khác; thương yêu đối xử công bằng với học sinh được phụ huynh học sinh và nhân dân tín nhiệm cao, đồng nghiệp quý mến; có tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kết quả cuối năm đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra; chất lượng chuyên môn tốt, hàng năm không có học sinh chưa đạt môn học. Chấp hành tốt sự phân công của Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, đảm bảo ngày giờ công trong giảng dạy; luôn tôn trọng ý kiến tập thể; mạnh dạn đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp. Nhiều năm đạt sáng kiến giải pháp tác nghiệp, chiến sĩ thi đua cơ sở; được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đề nghị UBND huyện tặng giấy khen và Bằng khen UBND tỉnh; đã dinh dự 02 lần đủ điều kiện dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện do Phòng GD&ĐT tổ chức”.

Thầy là học sinh cũ của trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam (năm xưa là trường trung học cơ sở C Vĩnh Bình Nam). Nhưng nay, thầy về trường với vị trí là giáo viên, cùng công tác với đồng nghiệp mà trong đó có những người là thầy của mình. Với nền tảng kiến thức và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ thầy giáo Trần Văn Út Em đã không ngừng tiến bộ, vươn lên được thầy cô và mọi người quý mến. Năm 2012 thầy giáo trẻ được kết nạp đứng vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam. Với vai trò, trách nhiệm là một đảng viên trẻ thầy giáo Trần Văn Út Em đã không ngừng học tập, tìm tòi trao đổi cùng đồng nghiệp để tìm ra nhiều phương pháp và cách làm hay để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học tại trường. Bên cạnh bạn bè và thầy cô cũ thầy giáo Út Em không ỷ lại mà lại càng cố gắng nhiều hơn và bước đầu đã thành công trở thành gương sáng để bạn bè, học sinh học tập, là niềm tự hào của thầy cô giáo cũ. Càng tự hào hơn, trong thời gian công tác 14 năm tại trường thầy được 02 lần dự Hội nghị điển hình tiên tiến do Phòng giáo dục huyện Vĩnh Thuận tổ chức.

Thầy Út Em chia sẻ: “Bản thân không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thông qua tìm kiếm thông tin trên báo, đài và trao đổi chuyên môn nghiệp vụ từ đồng nghiệp trong đơn vị. Tích cực tham gia các lớp tập huấn do các cấp tổ chức để trao dồi chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân. Luôn giữ gìn phẩm chất, uy tín danh dự của nhà giáo, tôn trọng nhân cách người học. Đoàn kết nội bộ, quyết tâm phát huy những mặt làm được và khắc phục những mặt hạn chế”.

Với những gì đã làm và đạt được, người đảng viên trẻ đã để lại biết bao nhiêu tự hào cho thầy cô và thế hệ học sinh tại ngôi trường Tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Bình Nam.

DNC