• 2268/CT-BGDĐT (08/08/2019) - Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục
  • 1330/LĐTBXH-BTXHTEBĐGTNXH (09/07/2019) - Văn bản của Sở lao động thương binh và xã hội về việc khám, điều trị bệnh và miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.
  • 604/VP-NCTH (08/08/2019) - Hướng dẫn thực hiện kinh phí ôn thi cho các đối tượng cử đi đào tạo được cấp có thẩm quyền phê duyệt
  • 1015/STC-TCHCSN (30/07/2019) - Hướng dẫn thực hiện kinh phí ôn thi cho các đối tượng cử đi đào tạo được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  • 88/KH-UBND (09/08/2019) - Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận.
Tặng 100 bộ sách và 475 bộ đồng phục cho học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Đông

Tặng 100 bộ sách và 475 bộ đồng phục cho học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Đông

Lượt xem:

      Ngày 17/8/2019, tại điểm Cái Nhum 3 (thuộc trường TH&THCS Phong Đông), ấp Cái Nhum, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, nhóm Ươm mầm tương lai thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao quà cho các em học sinh trên địa bàn xã Phong [...]
Tặng 100 bộ sách và 475 bộ đồng phục cho học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Đông

Tặng 100 bộ sách và 475 bộ đồng phục cho học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Đông

Lượt xem:

      Ngày 17/8/2019, tại điểm Cái Nhum 3 (thuộc trường TH&THCS Phong Đông), ấp Cái Nhum, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, nhóm Ươm mầm tương lai thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao quà cho các em học sinh trên địa bàn xã Phong [...]