Trường Tiểu học Thị Trấn 1 Vĩnh Thuận tổng kết năm học 2021-2022

Trường Tiểu học Thị Trấn 1 Vĩnh Thuận tổng kết năm học 2021-2022

Lượt xem:

Sáng ngày 22/6/2022, Trường Tiểu học Thị Trấn 1 – huyện Vĩnh Thuận tổ chức Lễ tổng kết năm học 2021-2022. Đến dự lễ có ông Dương Hoàng Minh Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện, ông Nguyễn Thượng Ngươn Phó chủ tịch Hội Khuyến học huyện, ông Võ [...]
Trường Tiểu học Thị Trấn 1 Vĩnh Thuận tổng kết năm học 2021-2022

Trường Tiểu học Thị Trấn 1 Vĩnh Thuận tổng kết năm học 2021-2022

Lượt xem:

Sáng ngày 22/6/2022, Trường Tiểu học Thị Trấn 1 – huyện Vĩnh Thuận tổ chức Lễ tổng kết năm học 2021-2022. Đến dự lễ có ông Dương Hoàng Minh Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện, ông Nguyễn Thượng Ngươn Phó chủ tịch Hội Khuyến học huyện, ông Võ [...]
  • 964/QĐ-UBND (06/06/2022) - Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2021-2022
  • 03/QĐ-PGDĐT (25/01/2022) - Quyết định về việc khen thưởng học sinh thi Olympic Tiếng Anh trên internet (IOE) cấp huyện năm học 2021-2022
  • 21/QĐ-PGDĐT (17/03/2022) - Quyết định về việc khen thưởng thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp huyện năm học 2021-2022
  • 19/QĐ-PGDĐT (17/03/2022) - Quyết định về việc khen thưởng thi học sinh giỏi Toán Tiếng Anh, Toán Tiếng Việt, Vật lý trên internet (Violympic) cấp huyện năm học 2021-2022
  • 136/QĐ-UBND (10/01/2022) - Quyết định của UBND tỉnh về việc tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh