Mô hình “Giáo dục truyền thống, lịch sử của dân tộc và địa phương cho học sinh” của Liên đội tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

Mô hình “Giáo dục truyền thống, lịch sử của dân tộc và địa phương cho học sinh” của Liên đội tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

Lượt xem:

“Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”, hai câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò quan trọng của việc học tập, tìm hiểu, ghi nhớ truyền thống lịch sử của dân tộc, của đất nước. Thực [...]
Biểu dương thành tích tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Biểu dương thành tích tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Lượt xem:

Nhân kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021), ngày 19/11/2021, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Thuận tổ chức biểu dương, khen thưởng thầy giáo, cô giáo tham gia thường xuyên trong công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 và thầy giáo, cô giáo [...]
  • 12/2021/NQ-HĐND (13/12/2021) - Quy định mức tiền công thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương; nội dung mức chi để tổ chức các kỳ thi , cuộc thi, hội thi thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
  • Phụ lục 2_ CV 3969/BGDĐT-GDTH (10/09/2021) - ớp 3, 4, 5Phụ lục 2_ CV 3969/BGDĐT-GDTH đối với lớp 3, 4, 5
  • Phụ lục 1_ CV 3969/BGDĐT-GDTH (20/09/2021) - Phụ lục 1_CV 3969/BGDĐT-GDTH đối với lớp 1 và 2
  • 3969/BGDĐT-GDTH (10/09/2021) - Về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19
  • 177/KH-UBND (28/09/2021) - Thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022