ĐỘI PHẢN ỨNG NHANH “THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19”

ĐỘI PHẢN ỨNG NHANH “THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19”

Lượt xem:

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, nhằm để đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Ban tuyên giáo Huyện uỷ đã tham mưu Huyện uỷ thành lập đội [...]
Kết quả khen thưởng năm học 2018-2019

Kết quả khen thưởng năm học 2018-2019

Lượt xem:

Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2018-2019 Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh Quyết định số [...]
Công tác dạy học trong tình hình dịch bệnh Covid-19 của trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

Công tác dạy học trong tình hình dịch bệnh Covid-19 của trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

Lượt xem:

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Sở giáo dục đào tạo Kiên Giang đã chỉ đạo các trường trong toàn tỉnh dạy học qua môi trường Internet từ khối 3 đến khối 12, học qua truyền hình đối [...]
  • 135/2018/NĐ-CP (04/10/2018) - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
  • 46/2017/NĐ-CP (21/04/2017) - Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
  • 1324/QĐ-TTg (22/07/2021) - Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  • 77/2021/NĐ-CP (01/08/2021) - Nghị định quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
  • 1738/BC-SGDĐT (19/07/2021) - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022