Kết quả khen thưởng năm học 2018-2019

Kết quả khen thưởng năm học 2018-2019

Lượt xem:

Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2018-2019 Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh Quyết định số [...]
  • 2247/QĐ-BGDĐT (07/08/2019) - Quyết định ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020
  • 81/PGDĐT (06/11/2019) - Hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2019
  • 82/PGDĐT (06/11/2019) - Hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020
  • 28/2009/TT-BGDĐT (21/10/2009) - Thông tư của Bộ GD&ĐT Ban hành quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông
  • 1162/QĐ-SGDĐT (04/10/2019) - Quyết định ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kiên Giang lần thứ XVII - năm học 2019-2020